Sunday, May 19, 2013

Program Mencari Diskon di C++


#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>

potong(int pem,float diskon, float jumhar)
{
return (jumhar=pem-diskon);
}
garis()
{
cout<<"====================================\n";
}

main()
{
int pem;
float diskon,jumhar;
cout<<"Progam hitung potongan\n";
garis();
cout<<"Masukan Pembelian Barang Rp ";cin>>pem;
if (pem>=1000000 && pem<=5000000)
diskon=0.2*pem;
else if (pem>500000)
diskon=0.35*pem;
else if (pem<1000000)
diskon=0;
cout<<"Besar Diskon yang diberikan Rp "<<diskon<<endl;
cout<<"Besar harga yang harus dibayarkan Rp"<<potong(pem,diskon,jumhar);
getch();
}

No comments:

Post a Comment